ARES SYSTEM RECYKLINGU SAMOCHODÓW FIRMY AMBIT

Cele

Środowisko w którym żyjemy i jego wpływ na nasze życie interesuje nas wszystkich. Każde działanie w kierunku ochrony i przywracania stanu środowiska pierwotnego jest przyjmowane pozytywnie. Zgodnie z uregulowaniami Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53 EC w zakresie samochodów kończących okres eksploatacji Firma Ambit postawiła sobie zadanie praktycznego wdrożenie tych przepisów w Polsce.

Chcemy szybkością działania, sprawną organizacją pokazywać jak należy rozwiązywać problemy recyklingu. Chcemy aby były one polskim wkładem do rozwiązywania problemów recyklingu samochodów w Unii Europejskiej.

Rozumieliśmy, że działanie jednej firmy będzie nie wystarczające dlatego system umożliwia powiązania wielu stacji demontażu. Dokładamy starań aby były to stacje najlepsze. Mamy nadzieje że ilość związanych systemem ARES stacji demontażu będzie wzrastała, odpowiednio do liczby kasowanych samochodów w Polsce.

Opis

ARES jest systemem oferującym pełny zakres usług i możliwości, na pierwszej linii działań miedzy użytkownikami samochodów a przemysłem, umożliwiając efektywne wykorzystanie, po okresie eksploatacji, zespołów, części, materiałów z jakich składa się każdy samochód.

Działamy dla ograniczenia wyzyskiwania zasobów naturalnych jakimi surowce, nośniki energii, oraz środki pieniężne osób korzystających z samochodów.

W skład systemu ARES wchodzą stacje demontażu o ustalonym standardzie ochrony środowiska. Powiązania stacji są oparte na regulaminie opisującym rozwijany model działania stacji. Każda stacja tworzy w zależności od potrzeb własną sieć odbioru samochodów od klienta

Stacje demontażu używają ujednoliconego oprogramowania:
• wspierającego odbiór samochodów i tworzenie rejestru danych o przyjmowanych samochodach,
• dokumentującego kolejne etapy procesu demontażu,
• ułatwiającego zarządzanie magazynami,
• tworzącego bazę danych o zespołach, częściach, materiałach, uzyskiwanych z procesu.
Bazy poszczególnych stacji demontażu są połączone są łączami internetowymi Zapewniają dostęp do danych z całej sieci, odpowiednio do zainteresowania naszych klientów.

Umożliwiają tworzenie raportów wykorzystujących informacje z połączonych baz danych.Oferujemy:dla klientów indywidualnych:

• Odbiór pojazdów, wycofywanych z eksploatacji, bez opłat
• Wydawanie zaświadczeń o przekazaniu pojazdu do stacji demontażu, niezbędnych dla jego wyrejestrowania.
• Skup pojazdów powypadkowych
• Transport pojazdu z miejsca postoju do stacji demontażu.
• Sprzedaż części z demontażu w tym regenerowanych
• Parkowanie pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadków.


dla instytucji:

• Odbiór pojazdów, określony przez dyrektywę Unii Europejskiej EC 2000/53, dla producentów i importerów samochodów.
• Okresowe przygotowanie raportów z informacją przewidzianą przez EC 2000/53 dla instytucji rządowych, naukowych, administracji samorządowej . Umożliwienie dostępu do rejestrów kasowanych pojazdów w sieci.
• Odbiór od producentów i importerów wyeksploatowanych samochodów z akcji promocyjnych sprzedaży, pod hasłami recyklingu, z obszaru Polski,.
• Zbieranie informacji i przygotowywanie raportów o stanie technicznym części i zespołów po okresie eksploatacji dla producentów samochodów.
• Odbiór z instytucji i kasowanie samochodów wyeksploatowanych, rozbitych, określonych ustawą o odpadach, z obszaru Polski.
• Dostawy części dla tanich napraw i niższych stawek ubezpieczenia samochodów

Zapewniamy najwyższą w Polsce zgodność działań z wymaganiami postawionymi przez Ministerstwo Środowiska oraz dostęp do informacji z każdego komputera podłączonego do Internetu.

Jesteśmy przekonani, że nowoczesność używanych narzędzi, brak ograniczeń dla dowolnego rozszerzania systemu, zwiększanie atrakcyjności oferty razem z obszarem działania systemu umożliwia jego zastosowanie w skali większej niż ogólnokrajowa.
Osiągnięcia

System ARES został wdrożony przez firmę AMBIT w grudniu 2000r. Aktualnie system obejmuje działalność ponad trzydziestu stacji na całym terytorium naszego kraju. Stacje te zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie komputerowe, usprawniające organizację pracy oraz zwiększające sprzedaż poprzez umieszczenie informacji o częściach w Internecie.

Baza części z demontażu widziana w Internecie zawiera ponad 400 tys. części. Jest ona ciągle powiększana. Z każdym dniem przybywa ok. 200 nowych pozycji.

Ciągle modernizujemy nasz system, dla ułatwienia obsługi, poprawienia efektywności wyszukiwania części oraz rozbudowy zakres informacji i możliwości naszej strony http://www.ambit.pl/.

Wg posiadanych przez nas informacji jesteśmy po Szwecji drugim krajem w Europie oferującym dostęp przez Internet do tanich części z demontażu rozmieszczonych w wielu stacjach. Stawia to system ARES w szeregu najlepszych, kompleksowych rozwiązań również w skali europejskiej.

Wychodzimy z inicjatywami zakresie naszej działalności do ministerstw, towarzystw ubezpieczeniowych, producentów i importerów samochodów. Podejmujemy wysiłki się aby problemy recyklingu znajdowały właściwe miejsce w tematyce mediów.

Działające, w systemie, stacje demontażu są aktywnymi członkami Stowarzyszenia Recyklingu Samochodów FORS.

Sądzimy, że zostaniemy dostrzeżeni jako autentyczni partnerzy do rozwiązania problemów dotyczących ochrony środowiska i przemysłu motoryzacyjnego naszego kraju.

Jesteśmy gotowi przyjąć każde wyzwanie dla stworzenia najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie.


02.04.2010.
ARES SYSTEM RECYKLINGU SAMOCHODÓW FIRMY AMBIT

Cele

Środowisko w którym żyjemy i jego wpływ na nasze życie interesuje nas wszystkich. Każde działanie w kierunku ochrony i przywracania stanu środowiska pierwotnego jest przyjmowane pozytywnie. Zgodnie z uregulowaniami Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53 EC w zakresie samochodów kończących okres eksploatacji Firma Ambit postawiła sobie zadanie praktycznego wdrożenie tych przepisów w Polsce.

Chcemy szybkością działania, sprawną organizacją pokazywać jak należy rozwiązywać problemy recyklingu. Chcemy aby były one polskim wkładem do rozwiązywania problemów recyklingu samochodów w Unii Europejskiej.

Rozumieliśmy, że działanie jednej firmy będzie nie wystarczające dlatego system umożliwia powiązania wielu stacji demontażu. Dokładamy starań aby były to stacje najlepsze. Mamy nadzieje że ilość związanych systemem ARES stacji demontażu będzie wzrastała, odpowiednio do liczby kasowanych samochodów w Polsce.

Opis

ARES jest systemem oferującym pełny zakres usług i możliwości, na pierwszej linii działań miedzy użytkownikami samochodów a przemysłem, umożliwiając efektywne wykorzystanie, po okresie eksploatacji, zespołów, części, materiałów z jakich składa się każdy samochód.

Działamy dla ograniczenia wyzyskiwania zasobów naturalnych jakimi surowce, nośniki energii, oraz środki pieniężne osób korzystających z samochodów.

W skład systemu ARES wchodzą stacje demontażu o ustalonym standardzie ochrony środowiska. Powiązania stacji są oparte na regulaminie opisującym rozwijany model działania stacji. Każda stacja tworzy w zależności od potrzeb własną sieć odbioru samochodów od klienta

Stacje demontażu używają ujednoliconego oprogramowania:
• wspierającego odbiór samochodów i tworzenie rejestru danych o przyjmowanych samochodach,
• dokumentującego kolejne etapy procesu demontażu,
• ułatwiającego zarządzanie magazynami,
• tworzącego bazę danych o zespołach, częściach, materiałach, uzyskiwanych z procesu.
Bazy poszczególnych stacji demontażu są połączone są łączami internetowymi Zapewniają dostęp do danych z całej sieci, odpowiednio do zainteresowania naszych klientów.

Umożliwiają tworzenie raportów wykorzystujących informacje z połączonych baz danych.Oferujemy:dla klientów indywidualnych:

• Odbiór pojazdów, wycofywanych z eksploatacji, bez opłat
• Wydawanie zaświadczeń o przekazaniu pojazdu do stacji demontażu, niezbędnych dla jego wyrejestrowania.
• Skup pojazdów powypadkowych
• Transport pojazdu z miejsca postoju do stacji demontażu.
• Sprzedaż części z demontażu w tym regenerowanych
• Parkowanie pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadków.


dla instytucji:

• Odbiór pojazdów, określony przez dyrektywę Unii Europejskiej EC 2000/53, dla producentów i importerów samochodów.
• Okresowe przygotowanie raportów z informacją przewidzianą przez EC 2000/53 dla instytucji rządowych, naukowych, administracji samorządowej . Umożliwienie dostępu do rejestrów kasowanych pojazdów w sieci.
• Odbiór od producentów i importerów wyeksploatowanych samochodów z akcji promocyjnych sprzedaży, pod hasłami recyklingu, z obszaru Polski,.
• Zbieranie informacji i przygotowywanie raportów o stanie technicznym części i zespołów po okresie eksploatacji dla producentów samochodów.
• Odbiór z instytucji i kasowanie samochodów wyeksploatowanych, rozbitych, określonych ustawą o odpadach, z obszaru Polski.
• Dostawy części dla tanich napraw i niższych stawek ubezpieczenia samochodów

Zapewniamy najwyższą w Polsce zgodność działań z wymaganiami postawionymi przez Ministerstwo Środowiska oraz dostęp do informacji z każdego komputera podłączonego do Internetu.

Jesteśmy przekonani, że nowoczesność używanych narzędzi, brak ograniczeń dla dowolnego rozszerzania systemu, zwiększanie atrakcyjności oferty razem z obszarem działania systemu umożliwia jego zastosowanie w skali większej niż ogólnokrajowa.
Osiągnięcia

System ARES został wdrożony przez firmę AMBIT w grudniu 2000r. Aktualnie system obejmuje działalność ponad trzydziestu stacji na całym terytorium naszego kraju. Stacje te zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie komputerowe, usprawniające organizację pracy oraz zwiększające sprzedaż poprzez umieszczenie informacji o częściach w Internecie.

Baza części z demontażu widziana w Internecie zawiera ponad 400 tys. części. Jest ona ciągle powiększana. Z każdym dniem przybywa ok. 200 nowych pozycji.

Ciągle modernizujemy nasz system, dla ułatwienia obsługi, poprawienia efektywności wyszukiwania części oraz rozbudowy zakres informacji i możliwości naszej strony http://www.ambit.pl/.

Wg posiadanych przez nas informacji jesteśmy po Szwecji drugim krajem w Europie oferującym dostęp przez Internet do tanich części z demontażu rozmieszczonych w wielu stacjach. Stawia to system ARES w szeregu najlepszych, kompleksowych rozwiązań również w skali europejskiej.

Wychodzimy z inicjatywami zakresie naszej działalności do ministerstw, towarzystw ubezpieczeniowych, producentów i importerów samochodów. Podejmujemy wysiłki się aby problemy recyklingu znajdowały właściwe miejsce w tematyce mediów.

Działające, w systemie, stacje demontażu są aktywnymi członkami Stowarzyszenia Recyklingu Samochodów FORS.

Sądzimy, że zostaniemy dostrzeżeni jako autentyczni partnerzy do rozwiązania problemów dotyczących ochrony środowiska i przemysłu motoryzacyjnego naszego kraju.

Jesteśmy gotowi przyjąć każde wyzwanie dla stworzenia najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie.
Regulamin obowiązujący w sieci ARES od 15.04.2010

Współpraca

Do stacji demontażu!

Zapraszamy najlepsze stacje demontażu i inne firmy do współpracy. Współpraca w systemie oparta jest o stabilne, wspólnie wypracowane zasady. Zostały one ustalone w czasie ponad półtorarocznej współpracy 10 pionierskich stacji. Dobrowolna związek w systemie ARES obejmuje wszystkie obszary działalności stacji: Staramy się wspólnie pozyskiwać samochody do demontażu Korzystamy wszyscy z jednego systemu informatycznego wspomagającego przyjęcia demontaż, gospodarkę częściami, zespołami, materiałami, odpadami. Wykorzystujemy wspólnie wyszukiwarkę pozwalająca na prezentacje w Internecie części i zespołów zgromadzonych w magazynach stacji objętych systemem ARES dla szerokiego kręgu klientów w Polsce i na świecie.Prowadzimy w coraz szerszym zakresie sprzedaż materiałów i odpadów poprzez stację która uzyskuje najwyższe ceny dla danego materiału.Przygotowujemy wspólną sprzedaż materiałów i odpadów po cenach wyższych niż mogą uzyskać pojedyncze stacje demontażu.Wymieniamy się doświadczeniami na cyklicznych wspólnych spotkaniach stacji objętych systemem ARES.Rozpoczęliśmy organizowanie szkoleń o wspólnie ustalanej tematyce. Nie wprowadzamy ograniczeń współpracy z uwagi na wielkości prowadzonej działalności. Wśród nas mamy stacje demontażu o największej ilości przerabianych samochodów w Polsce i małej ilości przerabianych samochodów.Poprzez współpracę ułatwiamy rozpoczęcie działalności jako stacja demontażu i pomagamy podnosić efektywność stacji już działających.Mamy również i ograniczenia, dbamy o ochronę środowiska i walczymy z przejawami działalności szarej strefy. Więcej o naszej działalności można się dowiedzieć odwiedzając nasza stronę i . Zapraszamy do odwiedzania stacji działających w ramach systemu ARES. Informacje szczegółowe można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów stacji ARES oraz 694 694 694.Chcącym rozpocząć współpracę pragniemy przekazać informację że system ARES jest systemem bardzo elastycznym. Istnieje możliwość współpracy Państwa w systemie ARES jako stacji demontażu, punktu przyjmowania wraków samochodów lub punktu dystrybucji części z demontażu. Rozszerzanie systemu ARES jest procesem ciągłym. Zapraszamy do współpracy szczególnie firmy z województw w których nie mamy współpracującej z nami stacji demontażu. Jeżeli zainteresowani jesteście Państwo współpracą prosimy o przesłanie deklaracji chęci współpracy na formularzu i przysłanie go do nas. Po otrzymaniu formularza uzgodnimy z Państwem ewentualny plan i terminy wdrażania systemu ARES.
Jeżeli potrzebujecie więcej informacji prosimy o kontakt e-mail, telefoniczny lub fax na podane niżej adresy i numery.

formularzTelefony: +48 85 719 77 96, 694 694 694 , Fax: +48 85 719 75 42
Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl