Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest P.U.H.P Ambit sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ilicy Jaracza 1 NIP 5420206840 KRS 0000104839 e-mail ambit@ambit.pl, tel.857197542

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Pani/Pana a firmą AMBIT oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów i innych ustaw.

  • Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być  US, Bank, Ubezpieczyciel, Wydział Komunikacji. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres okres 10 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiła zawarta umowa.

  • Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO

  • przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl